Rotary Exchange program

Mnoho z Vás pozná tento pojem a mnohí zase nie. Tak Vám ho skúsim trochu priblížiť.
Rotary je organizácia, ktorej jednou z hlavných úloh je výmena mládeže. Jedná sa o 10 mesačný alebo 3 mesačný pobyt v zahraničí študenta, ktorý má 15 až 19 rokov.

Veľa ľudí si kladie otázky typu, koľko to stojí, čo to obnáša, ako sa k tomu celému vôbec môžem dostať.

Poviem Vám jedno, nie je to ľahké.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: